Konkursy
Archiwum

OBIADY WE WRZEŚNIU 2018 r.

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE WE WRZEŚNIU 2018 !

Obiad pełny – 18 dni x 5zł = 90 zł

Wpłaty należy dokonywać w dniach:

4,5,6,7, 10,11,12 września 2018 r.

w sekretariacie szkoły, bądź na rachunek bankowy

Szkoła Podstawowa nr 13

Nr konta 78 1020 5402 0000 0302 0379 0045

Tytuł: Miesiąc, Imię i Nazwisko dziecka oraz klasa

Prosimy o terminowe wpłaty!

 

Partnerzy i sponsorzy
Certyfikaty