Konkursy
Archiwum

Uwaga! Ósmoklasiści i gimnazjaliści!

Pod niżej podanymi linkami  znajdziecie zasady i podstawowe  informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych a także informacje dotyczące egzaminów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/do-pobrania

informatory
arkusze egzaminacyjne
terminy
dotyczące egzaminu 8-klasisty
informatory
terminy
 przykładowe arkusze egzaminacyjne
Partnerzy i sponsorzy
Certyfikaty