Konkursy

Archiwum

Informacje o szkole

Gimnazjum nr 6 swoją działalność edukacyjną rozpoczęło 1.09.1999r. Jego powstanie, jak i innych na terenie Polski uwarunkowane było zmianą ustroju szkolnego. Ta znowelizowana ustawa o systemie oświaty z dnia 25.07.1998r.- (Dz. U. Nr 117/1998) wprowadziła reformę ustroju szkolnictwa, a rozporządzenie z dnia 15.02.1999r. określiło wymagania, które powinno spełniać gimnazjum. Uchwałą nr VII/58/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26.02.1999r. utworzono sieć trzyletnich gimnazjów i określono obwody tych placówek.

Gimnazjum nr 6 powstało na bazie Szkoły Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze. Uczniowie kończący klasę VI Szkoły Podstawowej nr 13 w naturalny sposób podjęli dalszą naukę w Gimnazjum nr 6, również naukę w tym gimnazjum, zgodnie z określonym obwodem szkolnym podjęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5, nr 6 i 11 z Zielonej Góry.

Szkoła położona jest w centrum miasta Zielona Góra. Budynek szkolny, obiekt, zbudowany w latach pięćdziesiątych, jest zadbany, na bieżąco remontowany. Posiada gabinety odpowiednio przygotowane do realizacji programu, w  tym dwie pracownie internetowe. Pierwsza z nich powstała w czerwcu 2008 r. w ramach realizacji projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest wyposażona w 10 stanowisk  komputerowych, serwer, drukarkę laserową, skaner oraz przenośny zestaw multimedialny.

Drugą z nich szkoła otrzymała w październiku 2012 r. jako uczestnik  projektu ” Zielon@ Gór@” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007-2013.  Składa się ona z 14 zestawów komputerowych, drukarki, serwera oraz łącza internetowego – działających w sieci bezprzewodowej.

Przy budynku znajduje się  duże boisko, podzielone na dwie części z naturalnie ukształtowanym terenem. Część pierwszą zajmuje Kompleks Boisk „Orlik 2012″ otwarty dnia 1 czerwca 2010 przez  Prezydenta Miasta.

Druga to boisko ziemne, na którym w okresie zimowym działa sztuczne lodowisko współfinansowane przez Urząd Miasta Zielona Góra. Otoczeniem szkoły jest infrastruktura miasta.

 

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty