Konkursy

Archiwum

Parlament szkoły

PARLAMENT SZKOLNY 2016/2017

I sesja Parlamentu szkolnego odbyła się 26 października 2016r. uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich klas.
Na tym spotkaniu został wybrany Samorząd szkolny w składzie: przewodnicząca- Magdalena Kazińska 3a oraz zastępcy- Martyna Pikul 3c oraz Wiktoria Dabiach-Ociepa 3c.
Uczniowie wybrali również marszałka Parlamentu – Rafał Głodecki 2a oraz wicemarszałka – Michał Gierczak 3b.
Parlament pracował nad wnioskami do Dyrekcji szkoły na temat zmian w szkole.
II sesja Parlamentu szkolnego odbyła się 28 listopada 2016r. uczniowie spotkali się, żeby napisać list otwarty do pani Minister Edukacji Narodowej w związku z reforma edukacji, która ma niedługo wejść w życie.
Opiekunem Parlamentu szkolnego jest Kamila Bogusz.
 parlament2parlament1

PARLAMENT SZKOLNY – rok szkolny 2013/2014

          Dnia 15 października 2013 r odbyła się I sesja Parlamentu Szkolnego, na której młodzież wybrała opiekunów Parlamentu i Samorządu Szkolnego. Ponadto wybrano i powołano władze tych organów szkolnych.

RZECZNIK PRAW UCZNIA- Martyna Zelisko 3g

Opiekunem uczniowskiego Rzecznika Praw Ucznia został nauczyciel Grzegorz Klimek-Żołnowski.

WŁADZE PARLAMENTU

MARSZAŁEK- Martyna Zelisko 3g

WICEMARSZAŁEK- Kinga Kowalczyk 3a

SEKRETARZ- Edyta Kuczak 3a

Opiekunem Parlamentu Szkolnego została pani Kamila Bogusz.

SAMORZĄD SZKOLNY

PRZEWODNICZĄCY – Mikołaj Zawieja 3d

WICEPRZEWODNICZĄCA – Anna Domagała 3d

SEKRETARZ – Sylwia Maciejewska 3a

Opiekun Samorządu Szkolnego – pan  Ryszard Lisowski

5 listopada odbyła się II sesja Parlamentu Szkolnego. Było to spotkanie w ramach dnia o prawach dziecka. Pan Barczyński przedstawiciel stowarzyszenia „Civitas” przybliżył parlamentarzystom problematykę praw dziecka.

parlament szkolny1

III sesja Parlamentu odbyła się 10 grudnia. Podczas tej sesji parlamentarzyści   dyskutowali z dyrektorem panem Sławomirem Baranowskim na temat planowanych zmian na terenie szkoły. Ponadto uczniowie wspólnie wypracowali regulamin korzystania z szafek szkolnych.

parlamentszkolny2

Kolejna sesja już wkrótce

PLAN PRACY PARLAMENTU SZKOLNEGO

Semestr II 2013/2014

Cele L.p. Zadania Termin
  1. Uczniowie działają na rzecz takiej atmosfery, aby czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie

SEMESTR II 2013/2014

1. Prowadzenie przez cały rok szkolny cotygodniowego losowania tzw. niepytanych numerów. cały rok
2. Organizacja cyklu imprez z tytułu wyboru „Ucznia Roku”:-przygotowanie ankiet,

-kampania wyborcza,

-studio wyborcze,

-plebiscyt,

-rozstrzygnięcie i ogłoszenie Ucznia Roku. czerwiec4.Opieka nad szkolnym radiowęzłem wraz z Samorządem Szkolnymcały rok5.Przeprowadzenie ankiety „Bezpieczeństwo w mojej szkole”.marzec

  1. Rozwijanie efektywnej współpracy z uczniami.

1.Prowadzenie tablicy informacyjnej oraz informowanie społeczności szkolnej o pracy Parlamentu i Samorządu Szkolnego. Informacje o działalności.cały rok2.Opracowanie wniosków dotyczących zagospodarowania i funkcjonowania szkoły.cały rok3.Przygotowanie propozycji do planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015majczerwiec

  1. Dbanie o wizerunek szkoły w społeczności lokalnej.

1.Spotkania z uczniami klas VI SPlutykwiecień2.Kolorowe Dni Szkoły – dzień samorządności, wybór Belfra Rokumaj3.Dzień Otwartych Drzwi- oprowadzanie po szkolekwiecień4.Współpraca z lokalnymi mediami w celu „nagłaśniania” działań Parlamentu Szkolnego.cały rok

 

 

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty