Konkursy

Archiwum

Współpraca z zagranicą

Nasze gimnazjum współpracuje ze szkołą partnerską z Niemiec. Jest nią 2.Gesamtschule w Senftenbergu. Współpraca pomiędzy naszymi szkołami rozpoczęła się w listopadzie 2002 roku, kiedy to doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli obydwu placówek. Od tamtej pory kontakty rozwijają się bardzo intensywnie. W ramach wymiany młodzieży odbyło się wiele polsko – niemieckich spotkań. Pierwsze odbyło się w Weisswasser w kwietniu 2003. We wrześniu tegoż roku uczestniczyliśmy także w Dniu Sportu, zorganizowanym przez naszą szkołę partnerską.

Rok 2004 zaowocował 4 wspólnymi imprezami. Dwie z nich połączone były z pobytem u rodzin. Najpierw gościliśmy u siebie grupę niemieckich uczniów, a potem nasi przedstawiciele udali się z rewizytą do Niemiec. W tej formie współpracy uczestniczyło ogółem 26 uczniów z obydwu szkół.

Inną formą wzajemnych kontaktów była wymiana klas, w której wzięło udział łącznie 57 uczniów. Polska i niemiecka klasa spotkały się dwukrotnie, najpierw w Zielonej Górze, a następnie w Senftenbergu.

W czasie naszych spotkań realizowaliśmy wiele wspólnych projektów i przedsięwzięć. Nie zabrakło także czasu na rekreację i wspólne zabawy.

Uczniowie mieli dzięki temu możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych i nawiązania bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami naszego zachodniego sąsiada. Wzajemne spotkania stworzyły również okazję do poznania naszych kultur i przełamania istniejących stereotypów.

Ważną rolę przy organizacji wymiany odgrywa współpraca z Euroregionem. Uzyskiwane stamtąd środki finansowe w istotny sposób wspierają realizację wspólnych zamierzeń i projektów.

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty