Konkursy

Archiwum

Razem śpiewamy nasze pieśni.

interreg_Va-stopka-300dpi-cmyk

 

Projekt dofinansowany  przez Euroregion „Sprewa-Nysa- Bóbr” z Funduszu Małych Projektów Programu Interreg VA Polska-Brandenburgia

Celem naszego tegorocznego projektu było przełamywanie stereotypów oraz promowanie równości i tolerancji; poznanie i upowszechnianie historii, teraźniejszości, języka, kultury i tradycji mniejszości narodowych: Serbołużyczan i Ukraińców/Łemków zamieszkujących Euroregion SNB; Uczestnicy projektu to młodzież w wieku 13 -16 lat narodowości polskiej, ukraińskiej/łemkowskiej (obywatele RP – mniejszość narodowa) oraz niemieckiej i serbołużyckiej (obywatele RFN – mniejszość narodowa) oraz opiekunowie.

Podczas  spotkania młodzieży w Nowej Soli (12-15 września 2018) i wspólnych zajęć odbyły się warsztaty muzyczne: nauka ludowej piosenki serbołużyckiej ukraińskiej i polskiej – zajęcia prowadzone przez 2 trenerów: 1 ze strony polskiej (ukraińskiej/łemkowskiej) i 1 niemieckiej (serbołużyckiej). Podczas wieczoru integracyjnego w miejscu zakwaterowania młodzież obejrzała filmy i nagrania prezentujące występy artystów serbołużyckich i ukraińskich /łemkowskich,  Kolejnego dnia, po przedpołudniowych warsztatach, zwiedzaliśmy Zieloną Górę(Winobranie) i Centrum Nauki Keplera, a kolację zjedliśmy w pizzerii.

W piątek  po wycieczce galerę po nowosolskim odcinku Odry,bawiliśmy się podczas spotkania integracyjngo w kręgielni, w Parku Linowym i Parku Fizyki w Nowej Soli, młodzież poznała i przymierzała serbołużyckie i ukraińskie stroje ludowe.

W  ostatnim dniu cała grupa wzięła  udział  w korowodzie winobraniowym w strojach inspirowanych serbołuzyckimi i ukraińskimi/ łemkowskimi strojami ludowymi. Młodzieży towarzyszyły dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13, p. Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Serbołużyckiej, p. Ute Henschel oraz opiekunowie i kierownik projektu, p. Józef Suszyński.

Upowszechnienie i promocja projektu miały miejsce w mediach (w tym artykuł sponsorowany) polskich, mniejszości ukraińskiej/łemkowskiej oraz serobłużyckiej .

17 listopada 2018  przygotowano i zrealizowano konferencję i koncert. Odbyły się  one w Zielonej Górze, w Muzeum Ziemi Lubuskiej.  Konferencja była otwarta. Wzięli w niej udział uczestnicy projektu, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 p. Joanna Marciniak oraz inni zaproszeni goście: Ukraińcy/Łemkowie, Niemcy i Serbołużyczanie oraz Polacy w tym: władze samorządowe, pracownicy uczelni, nauczyciele, działacze społeczni, zainteresowani mieszkańcy województwa lubuskiego. Podczas konferencji zaprezentowano projekt i jego rezultaty, wystąpili eksperci, p. Stefania Jawornicka ze strony ukraińskiej/ łemkowskiej i p. Sebastian Elikowski- Winkler ze strony polsko- niemieckiej nt. roli folkloru w podtrzymywaniu tożsamości narodowej na przykładzie folkloru łemkowskiego i serbołużyckiego oraz przeprowadzono na w/w tematy dyskusję.

W programie koncertu był występ uczestników projektu z wykonaniem piosenek ludowych poznanych na warsztatach, występy dziecięco-młodzieżowych zespołów wokalnych prezentujących folklor serbołużycki (chór Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur oraz zespół Kula Bula), występ amatorskiego łemkowskiego zespołu folkowego „Lemko Tower”, który całą publiczność zachęcił do śpiewu i gromkich oklasków.

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty