Konkursy

Archiwum

ZPWSEDiM

ZPWSDiM realizowany jest wśród uczniów klas 1-3. Duży nacisk w tym roku szkolnym kładziemy na rozwój kompetencji językowych z języka angielskiego. Ponadto, uznaliśmy, że konieczne są również zajęcia dodatkowe z matematyki w  klasie drugiej uzyskującej najsłabsze wyniki. A także zajęcia  korygujące braki  dla grupy uczniów uczących się języka niemieckiego.

Od wielu lat, realizujemy autorski program z biologii i chemii, ze zwiększoną ilością ćwiczeń i zajęć warsztatowych. Oprócz tych zajęć kontynuowane będą zajęcia z chemii dla uczniów uzdolnionych, efekty tych zajęć są zawsze zadowalające, przynoszą uczniom tytuły laureatów i finalistów Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Ponadto, zgodnie z tegorocznymi priorytetami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kształtowania kompetencji informatycznych przystępujemy do innowacji pilotażowej „Algorytmy i programowanie” , stąd zajęcia z informatyki.

PLAN ZAJĘĆ 2017/2018

Cele programu:

  • kształcenie właściwych nawyków językowych: doskonalenie sprawności rozumienia tekstów słuchanych i czytanych, doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym,
  • umiejętność praktycznego zastosowania chemii i biologii,
  • kształtowaniem umiejętności prac badawczych,
  • wdrażanie do samokontroli i samooceny,
  • przygotowanie do egzaminów,
  • rozszerzanie kompetencji informatycznych- programowanie,
  • poszerzenie wiedzy uczniów zdolnych,
  • rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów o najsłabszych wynikach.

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty