Konkursy

Archiwum

Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W ZIELONEJ GÓRZE

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

 

Przewodniczący –  Arleta Choruży- Żygowska

Z-ca Przewodniczącego – Andrzej  Kizimowicz

Sekretarz – Sylwia  Sawicka

Skarbnik -Beata Senyk

Dariusz  Droś

 

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty