Konkursy

Archiwum

opieka pedagogiczno-psychologiczna

W ramach sprawowanej nad uczniami opieki pedagogiczno- psychologicznej organizowane są w szkole:
– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
– zajęcia rewalidacyjne
– trening ortograficzny

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty