Konkursy

Archiwum

Rzecznik Praw Ucznia

  Rzecznik Praw Ucznia

rzecznik

Pan Grzegorz Klimek-Żołnowski

Sala nr 2 (parter)

JAKIE PEŁNI ZADANIA RZECZNIK PRAW UCZNIA?

– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
– Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
– W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
– Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

WAŻNE TELEFONY

234 72 12 – Policyjny telefon zaufania
233 82 10 – telefon zaufania – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
0 800 12 00 02 – telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatny
0 800 39 22 18 – dyżury policyjnej infolinii – bezpłatny
Wszelkie informację dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka- p. Marek Michalak
Biuro Rzecznika Praw Dziecka:
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl

 

Partnerzy i sponsorzy

Certyfikaty