Teścik z rozszerzeń

Twoja odpowiedź jest w pełni dobra, gdy po zaznaczeniu odpowiedzi i kliknięciu na Sprawdź,ukaże ci się podobny kompunikat jak poniżej na rysunku:
win1.JPG

Zaznacz właściwe odpowiedzi- czasami jest ich więcej niż jedna - czytaj uważnie pytania.
Napis: Koniec ćwiczenia kończy je. Musisz więc dobrze odpowiedzieć na wszystkie pytania!