Miły test na miły wstęp :-)

Kliknij na odpowiedź, jeśli jest dobra, idź dalej, jeśli nie, wybierz ponownie odpowiedź.

Tylka jedna odpowiedź jest prawdziwa - zaznacz ją.